Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Typsnitt – tryck

Fedra Sans Alt och Fedra Serif B

Gävle kommuns identitetsbyggande typsnitt heter Fedra Sans Alt och Fedra Serif B. Typsnitten är valda för att möta de höga krav vi har i vår kommunikation och det har hög läsbarhet i såväl tryckta som digitala medier. Typsnitten bidrar till att skapa en sammanhållen bild av kommunen. Båda typsnitten finns i många vikter. För att använda Fedra Sans Alt och Fedra Serif B krävs typsnittlicens. Dessa typsnitt används framför allt i produktioner som skapas i Adobe InDesign. Dokument med de profilerande typsnitten ska sparas som pdf innan de distribueras vidare.

Fedra Sans Alt används framför allt i rubriker, mellanrubriker och faktatexter.
Fedra Serif B används framför allt i brödtext.

Servicelicens för externa partners

När vi anlitar en reklambyrå eller liknande finns det möjlighet för dem att köpa en "servicelicens" för våra typsnitt och på så sätt slippa betala hela licenskostnaden. Det innebär dock att de bara får använda typsnitten i projekt med Gävle kommun som beställare.
Läs mer om servicelicensen på Typotheques webbplats:www.typotheque.com

Hjälptext om Att använda rätt typsnitt:

Tänk på att använda de rätta typsnittvarianterna, när du skapar en trycksak.
Många typsnitt består av hela samlingar med olika typsnittsvarianter, där typsnittet förutom namnet även innehåller beskrivningar som Light, Regular, Italic, Bold etc. När du behöver förstärka ett ord eller flera i en text så bör du alltid först se om det är möjligt att välja en variant av ditt typsnitt som heter exempelvis Bold eller Italic (kursiv).

I program som t.ex. Word är det möjligt att välja "fet" eller "kursiv" stil på tecken eller ord med hjälp av snabbvalsknapparna i verktygsfältet. Denna funktion kommer endast att manipulera det valda typsnittet att se fet eller kursiv ut. Denna funktion ger inte samma resultat som att välja den "äkta" typsnittsvarianten som du gör genom att välja rätt variant i menyn där du väljer typsnitt.

Observera dock att vissa typsnitt på din dator kan sakna varianter och du är då hänvisad till att använda programmets inbyggda funktioner för att skapa fet och kursiv stil.