Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Skyltar

Fasadskyltar ska i första hand vara liggande. Förvaltningens namn ska vara lika högt som G i Gävle kommun.

Stående skyltar kan användas vid entréer, på glaspartier på dörrar, till exempel när öppettider, underavdelningar, publika ytor/lokaler ska kommuniceras. Dessa skyltar kan även vara frostade.

Relationen Logotyp/förvaltningsnamn är samma som vid liggande skylt.
Förvaltningsnamn sätts i Fedra Sans Alt Medium Small Caps. Övrig text sätts i Fedra Sans Alt Book. En grå horisontell linje i 40% svart används som avdelare innan den övriga texten. Om utrymme finns låt det vara ordentligt med luft mellan övre delen av skylten med logotyp och förvaltningsnamn och nedre delen. En rekommendation är en logotyphöjd mellan logotyp och grå linje.