Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Logotyp – versioner

”I blått en av vågskuror bildad bjälke av silver, åtföljd ovanför av två och nedanför ett ankare av guld.”

Så löd beskrivningen av kommunvapnet när det presenterades första gången 1941. Krönet längst upp på vapnet är ett senare tillägg. Den nuvarande logotypen består av kommunvapnet och ordbilden Gävle kommun och den togs fram och antogs i kommunstyrelsen 2001. Gävle kommuns logotyp ska alltid användas när kommunen står som avsändare.

Logotypen ska alltid användas konsekvent. Kommunvapnet och ordbilden får aldrig separeras. Logotypen får aldrig förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller egna varianter av logotypen.

Logotypen finns i flera färgversioner för att fungera väl mot olika typer av bakgrund. Den finns även i svartvitt utförande.

Logotypen bör i första hand placeras mot vit bakgrund.

Alternativ A med svart ordbild används mot vit eller ljus bakgrund.
Alternativ B med vit rits runt vapnet och vit ordbild används om bakgrunden är mörk eller har samma blå nyans som i vapnet.
Alternativ C med vit rits runt vapnet och svart ordbild används om bakgrunden har samma gula nyans som i vapnet.
Alternativ D används i svartvita sammanhang.

Hjälptext om Format:
EPS

Encapsulated Postscript. Allmänt grafikformat som används för både objekt- (vektor)grafik och pixelgrafik. Bilderna kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om raster.

TIFF/TIF

Ett allmänt grafikformat för pixelgrafik som fotografiska bilder, illustrationer och symboler vid trycksaksproduktion. Formatet ger i allmänhet en mindre filstorlek än alternativet EPS.

PNG

Kan användas för både grafik och fotografier. En PNG-fil kan ha en transparent (genomskinlig) bakgrund. PNG-filer kan monteras mot bakgrunder i exempelvis PowerPoint och Word med perfekt resultat (inga fula kanter). PNG används dock inte för tryck.

GIF

Max 256 färger. Bra till enkel grafik, ej foton, och är allmänt använd på internet men kan även förekomma i PowerPoint-presentationer.

JPG/JPEG

Komprimerar mycket effektivt, men med kvalitetsförlust. Kompressionsgraden kan varieras. Används främst till fotografier och för internet.