Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Logotyp – regler

Logotypens frizon

Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt. Runt logotypen ska alltid finnas en frizon, där inga andra grafiska element, bilder eller texter får placeras. Frizonen kan vara större än angivna mått.

logotyper
Frizonen baseras på höjden på logotypens versala G, av denna höjd görs en kvadrat. Minst en kvadrat ovan och under logotypen och två kvadrater på sidorna av logotypen ska lämnas fria.

Logotypens minsta storlek

Minsta tillåtna storlek att återge logotypen är med 10 mm bredd.