Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Korrespondensmaterial

Vårt korrespondensmaterial har en viktigt administrativ och identitetsbärande funktion. Vårt korrespondensmaterial innehåller wordmallar, visitkort, korrespondenskort och kuvert. Visitkort finns i svensk/engelsk version alternativt med grafiskt element på baksidan.