Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Kommunala bolag

Gävle kommun som avsändare

När Gävle kommun står som avsändare i samarbete med de kommunala bolagen, skrivs bolagsnamnen ut i text på en trycksaksframsida.

Storleken och placeringen på boalgens namn i trycksaker och Officemallar sätts i relation till logotypen och styrs av den bakomliggande gridden.

Typsnittet som används för förvaltningsnamn i trycksaker är Fedra Sans Alt Book och i Officepaketet används Arial.

Bolagens logotyper kan användas, men placeras då på baksidan av en trycksak.


Placering på nedre delen på framsidan av en trycksak. Storlek i förhållande till logotyp, se Förvaltningar.
Exempel på layout.

Kommunala bolag som avsändare

När de kommunala bolagen är huvudavsändare gäller respektive bolags egna grafiska riktlinjer. Det är dock önskvärt om bolagen kommunicerar sin tillhörighet till Gävle kommun med signaturen ”En del av Gävle kommun”.

Typsnitt för denna signatur är Fedra Sans Alt Book Italic. Original på bolagens logotyper med signaturrad finns att använda.