Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Gridsystem

Gridsystemet är den visuella identitetens byggstomme. Ett gridsystem är ett rutraster som styr placeringen av de grafiska grundelementen. Man kan likna det vid en byggnads stomme, den underliggande strukturen som ger stadga och stöd åt byggnadens delar och fasad.

Gridsystemet ger utrymme för en flexibel och varierad men ändå styrd layout. Vårt gridsystem har, inom satsytan, åtta spalter med spaltmellanrum. Det ger utrymme för att arbeta med olika bredder på textspalter, samt placering av bild, diagram, citat etc.