Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Grafiskt element

Ett grafiskt element skapar igenkänning och styr placering av bilder, typografi och färg. Vårt element har sin inspiration i en vattenspegel och möter med sin transparens och riktning uppåt värdeorden ledande, inspirerande och välkomnande. Elementet består av två ljusgrå horisontella, ibland transparenta, ränder som flätas samman med två färgade uppåtgående ränder.

Elementet kan förekomma på ett antal fasta placeringar på omslag, trycksaker, hemsida och profilpropdukter och placeringarna finns i mall.

Det grafiska elementet finns i samtliga identitetsfärger utom ljusgrå. Under menyn Tillämpningar kan man se olika exempel på hur det grafiska elementet används i t ex publikationssystemet.

Placeras det grafiska elementet på färgplatta eller fotografi så används en toning av respektive färg.

I högerspalten finns ett Indesigndokument med det grafiska elementet i olika versioner att ladda ned (mot vit bakgrund, mot färgad bakgrund och mot bild). Använd gärna det att kopiera ifrån, om det inte finns en mall att utgå ifrån. Där finns också en pdf med samma innehåll.