Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Förvaltningar

Gävle kommun är den övergripande avsändaren i vår kommunikation. Förvaltningarnas namn placeras på till exempel trycksaker enligt en grafisk hierarki. Storleken och placeringen på förvaltningens namn i trycksaker och Officemallar sätts i relation till logotypen och styrs av den bakomliggande gridden.

Typsnittet som används för förvaltningsnamn i trycksaker är Fedra Sans Alt Small Caps och i Officepaketet används versal Arial.

Ett förvaltningsnamn kan placeras på framsidan av en trycksak. Det är inte nödvändigt att ange förvaltningens namn, om det inte förtydligar kommunikationen för mottagaren.

Om fler än en förvaltning samverkar placeras förvaltningarnas namn på baksidan av trycksaken. Om fler än tre förvaltningar samverkar utelämnas förvaltningsnamnen.

För till exempel fordon och skyltar gäller andra relationer och avstånd, läs vidare under rubriken Tillämpningar.

Placering och relation till logotypen på framsidan av en trycksak. Placering av fler än ett förvaltningsnamn på baksidan av en trycksak. Om fler än en förvaltning är avsändare kan förvaltningsnamnen med fördel utelämnas. Om fler än tre förvaltningar samverkar utelämnas förvaltningsnamnen.

Konkurrensutsatt verksamhet – särprofilering

Förvaltningar med verksamheter som är konkurrensutsatta och redan har egna profiler, till exempel inom gymnasieskolan, finns möjlighet att använda en layout med en stor fri yta för eget grafiskt uttryck. Gemensamt för dessa är en nedre blå bård med plats för logotyp och om så önskas förvaltningsnamn. Kommunledningskontoret har ansvaret att avgöra vilka varumärken som har möjlighet till denna typ av särprofilering.

Fram- och baksida med fri yta (vita delen), med kommunavsändare i blå bård nedtill.