Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Externa parter

När Gävle kommun samarbetar med andra aktörer har vi riktlinjer för hur vi syns tillsammans, ett system för samprofilering. Detta system för samprofilering skapar förutsättningar för en rationell produktion.

Gävle kommun som huvudavsändare

När Gävle kommun är huvudavsändare används vår visuella identitet.
Förutom på framsidan återfinns vår logotyp även på baksidan tillsammans med övriga samverkande parter.

Gävle kommuns logotyp är 1x hög och övriga parter 0,6x hög. Avståndet mellan logotyperna är 0,3x. Ovan de samverkande parterna placeras texten ”Gävle kommun i samarbete med”. Samverkande parter placeras alfabetiskt eller efter grad av medverkan.

Om det är fler än fyra parter som samverkar skrivs parternas namn ut i text istället för logotyper, till exempel ”Gävle kommun i samarbete med Landstinget Gävleborg, Region Gävleborg, Stockholms Stad och SJ”.


Gävle kommun som huvudavsändare.

Gävle kommun som jämbördig part

När Gävle kommun samverkar på lika villkor med andra parter är det viktigt att logotyperna har samma storleksförhållande.

Gävle kommun kan inte göra anspråk på att vår visuella identitet används, men om övriga parter inte motsätter sig det finns inga hinder för detta.

En rekommendation är att texten ”Ett samarbete mellan” används.
En rekommendation är att om fler än fyra parter samverkar skrivs parternas namn ut i text istället för anges med logotyper, till exempel ”Ett samarbete mellan Gävle kommun, Landstinget Gävleborg, Region Gävleborg, Stockholms Stad och SJ”.


Gävle kommun som jämbördig part.

Gävle kommun som minoritetspart

När Gävle kommun är minoritetspart används huvudavsändarens riktlinjer för samprofilering. Se till att kontrollera om Gävle kommuns logotyp ska användas mot en ljus eller mörk bakgrund, så att rätt logotyporiginal skickas.