Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Bildkoncept

För Gävle kommun finns ett antal friköpta profilbilder framtagna. Våra bilder ligger samlade i en bildbank. När nya profilbilder – för omslag, affischer, webbplats etc. – ska fotograferas är det viktigt att fotografen får en tydlig uppdragsbeskrivning med de krav vi ställer på bilderna för att de ska fungera väl i tänkt sammanhang.

Nedan visas exempel på våra bilder och sammanfattas viktiga punkter att tänka på.

Personbilder

Motiven bör väljas på ett sådant sätt att mångfalden i kommunen visas: gamla, unga, olika nationaliteter, män, kvinnor, pojkar, flickor, olika aktiviteter, från skejtare till pensionärsbrigde. Använd äkta modeller/statister, dvs. inte modeller/statister som spelar en roll.

Möt personerna på samma nivå – undvik grod- eller helikopterperspektiv.

Sträva efter motiv med lugn bakgrund – logotyp ska kunna placeras i övre högra hörnet och rubrik ska kunna placeras på bildens övre halva.

Använd kort skärpedjup – skarpt motiv i fokus, bakgrunden oskarp – på så vis lugnas bilderna ned. Hellre fokus på en person än flera. Använd inte rörelseoskärpa. Sträva efter stämningsfulla bilder – gå gärna nära på motivet.

Bilder kan vara stående och liggande. Vid liggande bilder kommer högra delen på framsidan av trycksaken och vänstra delen på baksidan.

Miljöbilder

Motiven ska vara äkta miljöer från Gävle kommun.

Sträva efter bilder med horisont för att skapa djup i bilden. Sträva efter motiv med lugn bakgrund – logotyp ska kunna placeras i övre högra hörnet och rubrik ska kunna placeras på bildens övre halva. Sträva efter bilder med en sammanhållen färgskala.

Bilder kan vara stående och liggande. Vid liggande bilder kommer högra delen på framsidan av trycksaken och vänstra delen på baksidan.

Använd inte rörelseoskärpa.

Hjälptext om Tekniska och praktiska aspekter
Filformat

Fungerar formatet i tänkt media?
Spara till rätt filformat, tif för tryck och gif/jpg/png för webb

Upplösning

Är upplösningen tillräcklig för tänkt media? Bildupplösning för till exempel webb är 72 dpi och tryck 300 dpi.

Repro

Vid tryck, har bilderna ställts i rätt profil för valt tryckeri? Är raster/linjetäthet korrekt?

Redigering

Om bilder retuscheras eller manipuleras ska tillstånd erhållas.

Arkivering

Bilder som ägs av Gävle kommun ska arkiveras i den gemensamma bildbanken.

Märkning

Bilder som ligger i bildbanken ska märkas med nyckelord, tillåten användning, fotografens namn, publiceringstillfällen, eventuellt friköp och årtal.

Copyright

Upphovsmannens namn/eventuellt företag eller bildbyrå ska anges vid bildpublicering. Bildbylines kan ligga i anslutning till bild eller samlat i en kolofon i tryckt material. På webben läggs bildbylines i alt-texten. Vid varje ny publicering av ej friköpta bilder ska kontakt tas med fotograf eller bildbyrå för att säkerställa att arvode erläggs, om bilden inte är markerad som friköpt.

Modeller

Människor som återges på bild och kan kännas igen ska alltid tillfrågas samt godkänna att bilderna används av Gävle kommun. Modell-/statistarvode, t ex presentkort på biobiljett, kan fungera som ersättning.