Designmanual Senast uppdaterad 2011.08.31

Att förvalta Gävle kommuns visuella identitet

Den visuella identitetens uppgift

Att bygga och förvalta Gävle kommuns varumärke är en viktig uppgift.
Hur vi kommunicerar visuellt är en del av vårt varumärke. I denna manual sammanfattas vår visuella identitet – vårt verktyg för att skapa en tydlig bild av Gävle kommun. Vår visuella identitet ska inspirera och ge vägledning och signalera vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår egen vision och våra löften. En dynamisk bild möjlig att anpassa i en föränderlig omvärld och för många skilda behov. Gävle kommun ska uppfattas som en ledande, inspirerande och välkomnande kommun.

Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck såsom grafiskt element och bildmanér. Regler, riktlinjer och visuella exempel sammanfattas i denna manual.

Genom att i all kommunikation följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi till att göra vårt varumärke mer känt. Om vi däremot inte är konsekventa riskerar vi att vårt varumärke urvattnas. Med tydliga riktlinjer behöver vi inte uppfinna hjulet varje gång vi talar med vår omvärld.

Vem ska använda designmanualen?

Det är viktigt att alla medarbetare känner till och följer den visuella identiteten. Manualen är till för att underlätta arbetet för interna och externa formgivare, byråer, tidningar, tryckerier samt för alla som arbetar på Gävle kommun. Genom att följa regler och riktlinjer säkrar vi kvaliteten på våra produktioner och möjliggör ett konsekvent utseende över tid. Som komplement till manualen och för att underlätta det dagliga arbetet finns en rad mallar i Officepaketet och Indesign.

För mer information kring innehållet i denna designmanual, vänligen kontakta:

Webb- och produktionsenheten,
Kommunledningskontoret
Gävle kommun
webbredaktionen@gavle.se

Extern åtkomst

För att underlätta samarbetet med externa parter så är designmanualen tillgänglig även utanför vårt intranät. Adressen är: http://designmanual.gavle.se.

Informationsmaterial

Som stöd till våra verksamheter finns det informationsmaterial där vår nya grafiska profil presenteras och förklaras: Informationsmaterial.